திருக்குறள்அமுதம் – வீடியோக்கள்

July 12, 2009

திருக்குறள் முகவுரை, அறத்துப்பால், கடவுள் வாழ்த்து, குறள் 1 முதல் 10 வரை மேலும் கடவுள் வாழ்த்து-முடிவுரை பக்கங்களில் வீடியோ வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன்.

You may encounter few sound slips in the first three kurals, which I would replace when time permits.

இந்த வீடியோ வசதி மேற்படி பக்கங்களைப் படிக்க மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என நம்புகின்றேன். இதில் உங்களது கருத்துக்களை மிகவும் வரவேற்கின்றேன். நன்றி.

Advertisements

My Downloads

July 12, 2009

Please note that new link for My downloads is added. You may click to get on to the download page for various downloads available.

Currently KuralAmutham.chm and KuralAmutham.zip files are available for downloads.

KuramAmutham.chm requires unblock it before use after it’s download. Just right click at the downloaed file and click at the unblock button. Follow thru Apply and Ok buttons as required. You can now use the file. Otherwise, the file may not display the content. You may also require to do the siziing for the window.

KuralAmutham.zip, this is alternative download to KuralAmutham.chm. You may download this file and just unzip it before use. You may not need to unblock in this case. Enjoy the downloads. Don’t forget to comment.