திருக்குறள்அமுதம் – வீடியோக்கள்

July 12, 2009

திருக்குறள் முகவுரை, அறத்துப்பால், கடவுள் வாழ்த்து, குறள் 1 முதல் 10 வரை மேலும் கடவுள் வாழ்த்து-முடிவுரை பக்கங்களில் வீடியோ வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன்.

You may encounter few sound slips in the first three kurals, which I would replace when time permits.

இந்த வீடியோ வசதி மேற்படி பக்கங்களைப் படிக்க மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என நம்புகின்றேன். இதில் உங்களது கருத்துக்களை மிகவும் வரவேற்கின்றேன். நன்றி.

Advertisements

My Downloads

July 12, 2009

Please note that new link for My downloads is added. You may click to get on to the download page for various downloads available.

Currently KuralAmutham.chm and KuralAmutham.zip files are available for downloads.

KuramAmutham.chm requires unblock it before use after it’s download. Just right click at the downloaed file and click at the unblock button. Follow thru Apply and Ok buttons as required. You can now use the file. Otherwise, the file may not display the content. You may also require to do the siziing for the window.

KuralAmutham.zip, this is alternative download to KuralAmutham.chm. You may download this file and just unzip it before use. You may not need to unblock in this case. Enjoy the downloads. Don’t forget to comment.


My account is not accessible!!!

July 2, 2009

ஒழுங்காகப் போய்க் கொண்டிருந்த நமது “குறள் அமுதத்திற்கும்”, “எனது கவிதைகள்”  ஆகிய பக்கங்களுக்கு சிறிய தடங்கல்.  எனது கீழ்க்கண்ட அக்கவுண்ட்கள் பயன் படுத்த இயலாமல், அதன் பாஸ்வேர்ட் யாராலோ மாற்றப்பட்டு விட்டது.

uthamaputhra@gmail.com

மேலும் http://KuralAmudham.blogspot.com, http://TamilPoems.blogspot.com

மேலும் எனது orukut account எல்லாம் access செய்ய முடியாமல் உள்ளது.

Orkut accountல் Reference section fully talks about sexual content which I have not created for heaven sake.

இரண்டு நாட்களாக எதையும் போஸ்ட் செய்ய இயலவில்லை என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாஸ்வேர்ட் reset க்கு 24 மணி நேரம் தேவைப்படுவதால், ஒவ்வொரு முயற்சியின் தோல்வியிலும் இது அடுத்த நாளுக்கு ஒத்தி வைக்கப்படுகின்றது.

நாளை மறுநாள் சந்திப்போம் என நம்புகின்றேன்.

Get tuned and keep watching for the developments.

நன்றி.